Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Michała Grażyńskiego 108
43-300 Bielsko-Biała

 

 

  Aktualności »


 

UCIEPŁOWNIENIE REJONU ULIC: Norberta Barlickiego/Cechowej
2019-05-07

W ramach działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w centrum Bielska-Białej i likwidacji źródeł niskiej emisji Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” planuje uciepłownienie rejonu ulicy Norberta Barlickiego i ulicy Cechowej. Na rok 2020 przewidziane jest rozpoczęcie budowy sieci ciepłowniczej w tym rejonie miasta, co umożliwi dostawę ciepła systemowego dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku. Sieć ciepłownicza będzie budowana od strony Placu Fabrycznego.

Celowe jest, aby przy projektowaniu i budowie sieci byli uwzględnieni wszyscy potencjalni odbiorcy ciepła.  

Korzyści z podłączenia do sieci ciepłowniczej

  • Zdrowie i ekologia: rezygnacja z pieców na rzecz ekologicznego ciepła systemowego to poprawa jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy.
  • Bezpieczeństwo: fakt wytwarzania ciepła w odległym zakładzie powoduje, ze w mieszkaniu nie ma urządzeń stwarzających ryzyko pożaru, wybuchu czy zatrucia tlenkiem węgla.
  • Komfort: nie zajmujesz się uciążliwym zakupem opału i jego składowaniem. Obsługa ogrzewania sprowadza się tylko i wyłącznie do ustawienia prostego regulatora przy grzejniku.

Warunkiem przyłączenia do sieci ciepłowniczej jest wyposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (opcjonalnie). Nie ma możliwości technicznych przyłączenia do sieci pojedynczych lokali (mieszkań). Dostawa ciepła systemowego powinna objąć docelowo wszystkie lokale w budynku.

Wspólnoty mieszkaniowe budynków, w których obecnie dla celów ogrzewania wykorzystywane są piece węglowe mogą skorzystać z dotacji Urzędu Miejskiego do wykonania instalacji c.o. budynku.

W związku z powyższym wspólnoty mieszkaniowe, właściciele i zarządcy budynków zainteresowani dostawą ciepła sieciowego dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej budynku proszeni są o kontakt mailowy na adres: ucieplownienie@therma.bielsko.pl.

WNIOSEK o wydanie wstępnych warunków przyłaczenia do sieci ciepłowniczej ( plik . pdf)