Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Michała Grażyńskiego 108
43-300 Bielsko-Biała

 

 

  Aktualności »


 

Zaprzestanie działania punktu obsługi Programu znajdującego się w siedzibie P.K. „Therma” Sp. z o.o. przy ul. Michała Grażyńskiego 108,
2019-05-20

Zmiany dotyczące zapisów do programu ograniczenia emisji w 2019 roku

 

W związku z decyzją o zmianie sposobu organizacji udzielania dotacji do wymiany starych kotłów węglowych w ramach „Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019”, uprzejmie informujemy, że zapisy do programu będą realizowane przez P.K. „Therma” przy ul. Grażyńskiego 108, tel. 33/ 812-82-18 tylko do dnia 30 maja br., a od dnia 3 czerwca br. obsługa będzie realizowana w nowej lokalizacji - w Biurze Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego, Plac Ratuszowy 6, V piętro, pok. 510 i 511, tel. 33/ 497- 15-18 lub 33/497-15-24.
W dniu 31 maja br. ze względów technicznych i organizacyjnych nie będzie możliwości zapisania się do programu.
Regulamin udzielania dotacji jest dostępny pod adresem: https://www.miastodobreienerqii.pl/doplatv-do-kotlow-2019/