Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Michała Grażyńskiego 108
43-300 Bielsko-Biała

  O firmie » Polityka prywatności

 

Polityka prywatności


 

Klauzula informacyjna dla kandydatów o pracę

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego 108.

 2. Dane przetwarzane będą zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji.

 3. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zebrane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy, ustaw szczególnych i rozporządzeń wykonawczych.

Klauzula informacyjna dla pracowników Spółki

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego 108.

 2. Dane przetwarzane będą zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) w celu realizacji zadań wynikających ze stosunku pracy.

 3. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zebrane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy, ustaw szczególnych i rozporządzeń wykonawczych.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów Spółki

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego 108.

 2. Dane przetwarzane będą zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) w celu zawarcia i realizacji umowy.

 3. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zebrane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przedłożonej oferty i zawartej umowy.

Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących do Spółki

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego 108.

 2. Dane przetwarzane będą zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek.

 3. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zebrane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.