Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Michała Grażyńskiego 108
43-300 Bielsko-Biała

  O firmie » P. K. "Therma" » RPO WSLRegionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Projekt pn.: 
„Wymiana osiedlowych sieci cieplnych kanałowych na rurociągi preizolowane na terenie
miasta Bielsko - Biała”
.

   

Nazwa beneficjenta:     P.K.  “Therma”  Sp. z o.o

Całkowita wartość projektu    - 3 351 081,06 zł
Wartość dofinansowania        - 1 022 518,78 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl”