Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Michała Grażyńskiego 108
43-300 Bielsko-Biała

  O firmie » WFOŚiGW

 

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez P.K. ”Therma” Sp. z o.o. dofinansowanych z WFOŚiGW w Katowicach: