Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Michała Grażyńskiego 108
43-300 Bielsko-Biała

  Ochrona środowiska » Wpływ na środowisko


Wpływ na środowisko

Zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, Rozdział 5 ust 3. (Dz.U. nr 16, poz. 92) informujemy, że w okresie grzewczym 2015/2016, zużycie paliw pierwotnych przez źródła ciepła będące własnością P.K."Therma" wyniosło:


- gaz wysokometanowy    - 856 428 m3
- olej opałowy lekki          - 8 745 l

 

W wyniku procesów produkcyjnych w okresie grzewczym 2015/2016 wyemitowano:- dwutlenek węgla    - 1 727 Mg
- dwutlenek siarki    -    0,03 Mg
- tlenki azotu            -    1,53 Mg
- pyły                         -     0,01 Mg

 

Wytworzone ciepło zapewniło bezpieczeństwo i komfort cieplny mieszkańców, a jego produkcja była zgodna z obowiązującymi standardami emisji z instalacji.

Informacja o wpływie na środowisko wytwórcy ciepła dla Bielska-Białej, którym jest TAURON Ciepło Spółka z o.o. w Katowicach, jest dostępna na stronie internetowej wytwórcy:
http://www.tauron-cieplo.pl/O-Nas/obszary-wytwarzania/Strony/obszary-wytwarzania.aspx