Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Michała Grażyńskiego 108
43-300 Bielsko-Biała

 

 Brak planowanych przerw w dostawie ciepła w systemie

                                 ciepłowniczym.