Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Michała Grażyńskiego 108
43-300 Bielsko-Biała

  O firmie » ZPORR  (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego)Projekt pn.: “Wymiana sieci cieplnej od KS 4b ul. Reymonta do KS 5 Żywieckie Przedmieście w Bielsku Białej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedsiębiorstwo Komunalne “Therma” Sp. z o.o. oświadcza, że na podstawie umowy z dnia 10 lipca 2006 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Śląskim a P.K. “Therma” Sp. z o.o, uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 3 “Rozwój Lokalny” Działanie 3.2. “Obszary podlegające restrukturyzacji”) oraz ze środków budżetu państwa na projekt: “Wymiana sieci cieplnej od KS 4b ul. Reymonta do KS 5 Żywieckie Przedmieście w Bielsku Białej”.


Suma inwestycji (koszty kwalifikowalne) 880 664,27 zł


Poziom i wartość dofinansowania: