.

Inwestycje - RPO WSL

Regionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Projekt pn:

"Wymiana osiedlowych sieci cieplnych na rurociągi preizolowane na terenie miasta Bielsko- Biała"

 

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma" Sp. z o.o.

 

Całkowita wartość projektu: 3 351 081, 06 zł

Wartość dofinansowania: 1 022 518, 78 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie ww.rpo.slaskie.pl