.

Inwestycje - WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne "Thema" Sp. z o.o., dofinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach:

 • Projekt "Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2 x DN 500/630 - 80/160 mm od komory KN18 przy ul. Piekarskiej do punktu PN-18a przy ul. Komorowickiej w Bielsku-Białej" o wartości 481 110,00 PLN został zrealizowany w roku 2019-2020 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 • Projekt "Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2 x DN 150/250 mm - 32/110 mm od SW 108 przy ul. Giewont 22 do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Giewont 6, ul. Doliny Miętusiej 8, 11, 15 oraz obiektu SW-105 przy ul. Doliny Miętusiej 17 w Bielsku - Białej" o wartości 679 840,00 PLN został zrealizowany w roku 2019 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 • Projekt "Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych od SW-106 przy ul. Doliny Miętusiej 25 do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Roztoki 3, 7 i ul. Doliny Miętusiej 21, 27 w Bielsku-Białej" o wartości 737 850,00 PLN został zrealizowany w roku 2018 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 • Projekt "Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2 x DN 250/400 - 40/110 mm od miejsca połączenia z siecią cieplną w rejonie ul. Norwida do punktu R4-463 przy ul. Wapiennej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Norwida 30 i ul. Wapiennej 30, 38, 40  w Bielsku - Białej" o wartości 689 031,00 PLN został zrealizowany w roku 2017 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 •  Projekt "Przebudowa istniejącej  sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2 x DN 500/630 – 150/280 mm od punktu KS5a  do punktu PSW5a w rejonie ul. Widok w Bielsku - Białej" o wartości  1 332 232,00 PLN został zrealizowany w roku 2017 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 • Projekt " Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku  grupowej stacji wymienników  ciepła SW-320  przy  ul. Tańskiego 56  w  Bielsku-Białej” o wartości 61 544,00 PLN został zrealizowany w roku 2016 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 •  Projekt „Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi  preizolowane  2 x DN 200/355 – 50/140   mm od komory KN8-2  przy ul. Krakowskiej do SW-408 przy ul. Dembowskiego 6a, SW-409 przy ul. Krakowskiej 43 oraz do budynków przy ul. Krakowskiej 23, 27 i ul. Romanowicza 6 w  Bielsku – Białej” o wartości 940 630,00 PLN został zrealizowany w roku 2016 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 • Projekt "Przebudowa istniejącej  sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2 x DN300/450 – 65/140 mm od punktu PM-27 do komory KN 30 przy ul. Asnyka w Bielsku- Białej”  o wartości 845 490,00 PLN został zrealizowany w roku 2016 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 • Projekt „Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 150/315 – 125/250 mm od punktu PSW-22 do punktu PSW-22-2 wraz z odgałęzieniami 2 x DN 65/160 – 50/140 mm do budynków mieszkalnych przy ul. Twórczej 34 i ul. Regera 16 w Bielsku-Białej” o wartości 234 215,30 PLN został zrealizowany w roku 2016 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 • Projekt "Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2 x DN 600/800 mm od punktu SS3 do punktu PSW-4-1 przy ul. Patryzantów w Bielsku -Białej" o wartości 712 200,00 PLN został zrealizowany w roku 2015 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 • Projekt "Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2 x DN 500/630 mm od punktu PSW-4-2 przy ul. Partyzantów do punktu PSW-4a przy ul. Reymonta w Bielsku - Białej" o wartości 717 180,00 PLN został zrealizowany w roku 2014  przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 • Projekt Przebudowa sieci kanałowej oraz budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2xDN 200/355 – 40/110 mm od komory KSW 9-5 przy ul. Brodzińskiego do komory KSW 9-11 przy ul. Bukowej w Bielsku – Białej o wartości 1 440 900,00 PLN został zrealizowany w roku 2013 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 • Projekt "Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na preizolowaną  2 x DN 150/280 mm od komory   KSW9-5 – do PS ul. Spółdzielców wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków ul. Jesionowa 14,  ul. Spółdzielców 8 i 10, Pawilonu Handlowego ul. Spółdzielców 5 oraz Przychodni Rejonowej  ul. Wiśniowa 7 w Bielsku – Białej" o wartości 699 094,20 PLN został zrealizowany  w roku 2013 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 • Projekt "Przebudowa sieci cieplnej wraz z przyłączami ciepłowniczymi w technologii rur preizolowanych 2 x DN 300/500-32/110 mm  od komory KN5 – 1 do komory KN5 – 4 w rejonie ul. Żywieckiej – Broniewskiego – Dmowskiego   w Bielsku – Białej"o wartości 1 695 567,71 PLN został zrealizowany w roku 2013  przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 • Projekt „Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2xDn 150/250 – 50/125 mm od komory KSW 21-4 do budynku SW-332  przy ul. Wapiennickiej 1 oraz do budynku SW 323 przy ul. Wapiennickiej 12 w Bielsku Białej” o wartości 256 406,60 PLN został zrealizowany  w roku 2012 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 • Projekt „Przebudowa sieci kanałowej na sieć cieplną preizolowaną 2xDn 400/560 mm od punktu PSW 5-2 przy ul. Św. Maksymiliana Kolbego do komory KSW 9 przy ul. Wodnej w Bielsku Białej” o wartości 1 359 947,59 PLN został zrealizowany w roku 2012 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 • Projekt „Przebudowa sieci kanałowej 2 x Dn 400  na rurociągi preizolowane LOGSTOR 2 x Dn 350/500 mm od komory KSW27 do komory KSW29 wzdłuż ul. Regera wraz   z przyłączem  2 x Dn 50/125 mm do budynku przy  ul. Regera 101  w Bielsku – Białej ” o wartości 998 000,00 PLN został zrealizowany w roku 2011 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 • Projekt „Przebudowa sieci kanałowej na sieć cieplną preizolowaną 2 x Dn 400/560 mm od komory KSW 9 do komory KSW 10 w rejonie ul. Wodnej  w Bielsku – Białej. ” o wartości 606 000,00 PLN został zrealizowany w roku 2011 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 • Projekt „„Przebudowa sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2 x Dn 400/560 mm od punktu PSW10b do komory KSW11 przy ul. Stawowej w Bielsku – Białej” o wartości 751 300,00 PLN został zrealizowany w roku 2010  przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 • Projekt „Przebudowa sieci cieplnej kanałowej na rurociągi  preizolowane 2 x Dn  500/630 mm od punktu PN4 do komory KN5 wraz z przyłączem 2 x Dn 40/110 mm do budynku ZGM  przy Lipnickiej 26 w Bielsku-Białej” o wartości 332 000,00 PLN został zrealizowany w roku  2010 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach