Aktualności »


 

Ciepło systemowe jako sposób na smog
2017-02-21

   W oparciu o podpisany list intencyjny władze samorządowe, P.K. Therma oraz TAURON Ciepło  wyraziły chęć kontynuowania współpracy w celu ograniczenia niskiej emisji poprzez realizację m.in. Programu uciepłownienia osiedli w centrum Bielska-Białej.

 

Głównym celem Programu jest sukcesywne przyłączanie do sieci ciepłowniczej budynków w centrum miasta, które to budynki posiadają obecnie piece węglowe.

 

  List intencyjny został podpisany przez Jacka Krywulta - Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Józefa Niedokosa - Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego „Therma” Sp. z.o.o., Włodzimierza Hereźniaka - Wiceprezesa Zarządu TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Treść listu

 

W najbliższym czasie do Mieszkańców Bielska-Białej zostanie skierowany list prezydenta Jacka Krywulta dotyczący „Programu uciepłownienia osiedli w centrum Bielska-Białej”.

 

    W ramach kampanii edukacyjnej zorganizowanej przez P.K. Therma przy wsparciu spółki Tauron Ciepło przeprowadzone zostaną bezpłatne badania spirometryczne płuc, dzięki którym każdy mieszkaniec miasta będzie mógł przekonać się, jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na jego zdrowie.

  Podczas akcji istnieje możliwość zapoznania się z materiałami pokazującymi skalę negatywnego wpływu spalania śmieci i paliw niskiej jakości na otoczenie.

 

  Badania będą odbywać się w specjalnym samochodzie.

 

Terminy:

  • 27 luty- 2 marzec - pojazd będzie zaparkowany na placu Chrobrego,
  • 3 - 5 marzec  - plac Wojska Polskiego.