bip zpoor
 

Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. M. Grażyńskiego 108,
43-300 Bielsko-Biała

Centrala: (33) 812-20-21 do 23

Zarząd Spółki - sekretariat: (33) 812-20-24

E-mail: therma@therma.bielsko.pl 

 


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000081135; NIP: 547-017-19-02
Kapitał zakładowy Spółki wynosi
27.394.500,00 zł.


ANKIETA DOTYCZĄCA POZIOMU USŁUG ŚWIADCZONYCH
PRZEZ P.K."Therma" Sp. z o.o.