bip zpoor

Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. M. Grażyńskiego 108,
43-300 Bielsko-Biała

Centrala: (33) 812-20-21 do 23
Zarząd Spółki - sekretariat: (33) 812-20-24
E-mail: therma@therma.bielsko.pl
 

 


 
 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000081135; NIP: 547-017-19-02
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.219.000,00 zł.


ANKIETA DOTYCZĄCA POZIOMU USŁUG ŚWIADCZONYCH
PRZEZ P.K."Therma" Sp. z o.o.