Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Michała Grażyńskiego 108
43-300 Bielsko-Biała

 

 

  Aktualności »


 

RODO-INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

2018-06-08

Informujemy, że P. K. „Therma" Sp. z o.o. w Bielsku-Białej wyznaczyła Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pisząc na adres Administratora lub adres e-mail: iod@therma.bielsko.pl  

 

Do zapoznania się z "Klauzulą informacyjną dotycząca ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Komunalnym "Therma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" zapraszamy tytaj >>>>>>>>>>

 

Informacja o ilości ciepła dostarczonego

2016-01-29

Informacja na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy
o OZE z dnia 20 lutego 2015 r.

 

Działając na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) informujemy, że w 2015 roku procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej P.K. Therma Sp. z o.o. wyniósł 0%.