Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Michała Grażyńskiego 108
43-300 Bielsko-Biała

 

 

  Aktualności »


 

Informacja o ilości ciepła dostarczonego

2020-01-29

Informacja na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy
o OZE z dnia 20 lutego 2015 r.

 

Działając na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) informujemy, że w 2019 roku procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej P.K. Therma Sp. z o.o. wyniósł 0%.

P.K."Therma" ponownie w Programie "Przedsiebiorstwo Fair Play" 2019

2019-08-22

2019-05-20
UWAGA!

 

Ważna informacja dotycząca „Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019”, zwanego dalej Programem.

Z dniem 30 maja 2019 r., zaprzestaje działania punkt obsługi Programu  znajdujący się w siedzibie P.K. „Therma” Sp. z o.o. przy ul. Michała Grażyńskiego 108,

Od 3 czerwca 2019 r. obsługę Programu rozpocznie punkt znajdujący się w Urzędzie Miejskim przy Placu Ratuszowym 6, pok 510, tel. 33 497 15 18.

2019-05-07

W ramach działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w centrum Bielska-Białej i likwidacji źródeł niskiej emisji Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” planuje uciepłownienie rejonu ulicy Norberta Barlickiego i ulicy Cechowej.

Na rok 2020 przewidziane jest rozpoczęcie budowy sieci ciepłowniczej od strony Placu Fabrycznego do przedmiotowego rejonu miasta.

Budowa sieci ciepłowniczej umożliwi przyłączenie budynków znajdujących się w rejonie planowanej trasy sieci ciepłowniczej i dostawę ciepła dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

W związku z powyższym wspólnoty mieszkaniowe, właściciele i zarządcy budynków zainteresowani dostawą ciepła sieciowego dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej budynku proszeni są o kontakt mailowy na adres: ucieplownienie@therma.bielsko.pl.

RODO-INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

2018-06-08

Informujemy, że P. K. „Therma" Sp. z o.o. w Bielsku-Białej wyznaczyła Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pisząc na adres Administratora lub adres e-mail: iod@therma.bielsko.pl  

 

Do zapoznania się z "Klauzulą informacyjną dotycząca ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Komunalnym "Therma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" zapraszamy tytaj >>>>>>>>>>