Kontakt


 

Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. M. Grażyńskiego 108,
43-300 Bielsko-Biała

 


NIP: 547-017-19-02   REGON: 071011296


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000081135
 

 

Konta bankowe:

ING Bank Śląski S.A. 
83 1050 1070 1000 0001 0004 0344
 

Bank Pekao S.A.
87 1240 4142 1111 0000 4830 2533

 

Kasa:

czynna od poniedziałku do piątku w godz.800-1330

Zapytaj nas:

Jeśli masz pytanie dotyczące naszej oferty lub naszej działalności
- prosimy o kontakt:

 

  Telefony:


                        POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE: 993                                      DZIAŁ DYSPOZYCJI MOCY/Dyspozytor: 33 816 87 52

 

CENTRALA TELEFONICZNA

     33 812 20 21 do 23;   33 812 25 55;    33 816 84 61 
SEKRETARIAT

   33 812 20 24                                   fax 33 812 82 12 
Dział Sprzedaży i Obsługi Odbiorców (FS)

33 816 74 97
  33 812 82 49 Kierownik Działu
​  33 812 82 59
Dział Doradztwa Technicznego i Marketingu (ND)

33 812 82 83  Kierownik Działu
33 812 83 04  wynajmy
Dział Programowania i Rozwoju Ciepłownictwa (EP)

33 812 82 28 Kierownik Działu
33 812 82 62
  33 812 82 61  uzgodnienia branżowe
Biuro Obsługi Programu "Niska Emisja"                       33 812 82 18
Dział Spraw Osobowych i Administracyjnych (NA)

33 812 82 30 Kierownik Działu
33 812 82 33                33 812 82 48 
Dział Księgowości (GK)
 

33 812 82 19 Kierownik Działu
33 812 82 80 windykacje

  33 812 82 25,  33 812 82 22

Dział Finansowy (GF)
 

33 812 82 89 Kierownik Działu
33 812 82 29

  33 812 82 53  KASA

Dział Rachuby Płac (FR)

33 812 82 64 Kierownik Działu
33 812 82 24
WYDZIAŁ EKSPLOATACJI

33 812 83 20 Kierownik Działu
33 812 83 21
REJONY EKSPLOATACYJNE


Rejon I  - siedziba rejonu przy ul. Żyznej 6b

    33 816 62 77

    696 494 172, 696 494 173

 

Rejon II - siedziba rejonu przy ul. Jutrzenki 24a  
33 829 05 41

604 966 495

Dział Sieci (ES)

33 812 83 27
Dział Ciepłomierzy i Automatyki (EL)

33 812 83 40 Kierownik Działu
  33 812 83 41
  33 812 83 42
Dział Remontów i Inwestycji (RI)

33 816 62 28 
  33 812 82 31 Kierownik Działu
​  33 812 82 35 ;  33 812 82 36;  33 812 82 74;  33 812 82 75 inspektorzy
Dział Logistyki (RL)

33 816 77 35
  33 812 82 42;  33 812 82 44
Pracownia Modernizacji Systemu Cieplnego (EM)
 

33 812 82 65 Kierownik Działu
33 812 82 68

Mapa dojazdu: