Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Michała Grażyńskiego 108
43-300 Bielsko-Biała

  Kontakt


 

Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Michała Grażyńskiego 108,
43-300 Bielsko-Biała

 


NIP: 547-017-19-02   REGON: 071011296


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000081135
 

Konta bankowe:

ING Bank Śląski S.A. 
83 1050 1070 1000 0001 0004 0344
 

Bank Pekao S.A.
87 1240 4142 1111 0000 4830 2533

 

Kasa:

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 800-1330

e-mail:

SEKRETARIAT:  therma@therma.bielsko.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD): iod@therma.bielsko.pl

 

  Telefony:


POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE: 993

CENTRALA TELEFONICZNA

  33 812 20 21 do 23;  33 812 25 55;  33 816 84 61 
SEKRETARIAT

  33 812 20 24
  fax 33 812 82 12 
Dział Sprzedaży i Obsługi Odbiorców (FS)

33 816 74 97;  33 812 82 59
  33 812 82 49 Kierownik Działu
Dział Doradztwa Technicznego i Marketingu (ND)

33 812 82 83  Kierownik Działu
33 812 83 04  wynajmy
Dział Programowania i Rozwoju Ciepłownictwa (EP)

33 812 82 28 Kierownik Działu
33 812 82 62
  33 812 82 61  uzgodnienia branżowe
Dział Spraw Osobowych i Administracyjnych (NA)

33 812 82 30 Kierownik Działu
33 812 82 33,  33 812 82 48   
Dział Księgowości (GK)
 

33 812 82 19 Kierownik Działu
33 812 82 80 windykacje

  33 812 82 25,  33 812 82 22

Dział Finansowy (GF)
 

33 812 82 89 Kierownik Działu
33 812 82 29

  33 812 82 53  KASA

Dział Rachuby Płac (FR)

33 812 82 64 Kierownik Działu
33 812 82 24

DZIAŁ DYSPOZYCJI MOCY/Dyspozytor: 33 816 87 52

WYDZIAŁ EKSPLOATACJI

  33 812 83 20 Kierownik Działu
33 812 83 21
REJONY EKSPLOATACYJNE


Rejon I  - siedziba rejonu przy ul. Żyznej 6b

    33 816 62 77

    696 494 172;  696 494 173

 

Rejon II - siedziba rejonu przy ul. Jutrzenki 24a  
33 829 05 41

604 966 495

Dział Sieci (ES)

33 812 83 27
Dział Ciepłomierzy i Automatyki (EL)

33 812 83 40 Kierownik Działu
  33 812 83 41;  33 812 83 42
Dział Remontów i Inwestycji (RI)

33 816 62 28 
  33 812 82 31 Kierownik Działu
​  33 812 82 35 ;  33 812 82 36;  33 812 82 74;  33 812 82 75 inspektorzy
Dział Logistyki (RL)

33 816 77 3533 812 82 42;  33 812 82 44 
Pracownia Modernizacji Systemu Cieplnego (EM)
 

33 812 82 65 Kierownik Działu
33 812 82 68

Mapa dojazdu: