.

Taryfa / Cennik

Strefa Klienta » Taryfa dla ciepła

1.07.2024

Zmiana Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zgodnie z art. 3b  Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1772 ze zm.) P.K. Therma  wylicza maksymalne ceny dostawy ciepła i w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust.1.  ustawy, od 01.07.2024 r. stosuje ceny i stawki opłat nie wyższe niż ustalone zgodnie z art. 2 pkt 5c.

Tabela - maksymalne ceny (*.pdf)

Dla systemu ciepłowniczego są to:

Symbol grupy taryfowej

Cena za zamówioną moc cieplną

Cena ciepła

Cena nośnika ciepła

Stawki opłat za usługi przesyłowe

 

 

 

Opłata stała

Opłata zmienna

odbiorca końcowy

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/m3

zł/MW/m-c

zł/GJ

D.11

20 042,88

60,91

44,54

2 929,40

24,60

D.12

20 042,88

60,91

44,54

4 530,35

29,18

D.13

20 042,88

60,91

44,54

5 519,23

32,35

Do należności ustalonych wg ww. cen i stawek opłat netto doliczany jest podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

maksymalna cena dostawy ciepła wynosi: 150,72 zł/GJ netto;

cena dostawy ciepła (taryfowa) wynosi: 153,24 zł/GJ netto;

cena wytwarzania z rekompensatą + przesył wynosi: 158,11 zł/GJ netto;

cena najniższa - mieszana (maksymalna/taryfowa) wynosi: 148,07 zł/GJ netto;

jednostkowa wysokość wyrównania: 5,17 zł/GJ netto.

 

Dla wytwarzania ciepła:

Symbol grupy taryfowej

Cena za zamówioną moc cieplną

Cena ciepła

Cena nośnika ciepła

Stawki opłat za usługi przesyłowe

 

 

 

Opłata stała

Opłata zmienna

odbiorca końcowy

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/m3

zł/MW/m-c

zł/GJ

E.4

9 475,91

102,26

-

-

-

Do należności ustalonych wg ww. cen i stawek opłat netto doliczany jest podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

maksymalna cena wytwarzania wynosi: 116,20 zł/GJ netto;

cena wytwarzania ciepła (taryfowa) wynosi: 212,28 zł/GJ netto;

cena wytwarzania z rekompensatą: 119,39 zł/GJ netto

cena wytwarzania najniższa (maksymalna) wynosi: 116,20 zł/GJ netto;

jednostkowa wysokość wyrównania: 96,08 zł/GJ netto.


 

Działając na podstawie art. 3a ust.2. i ust.4.  Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła
w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) informujemy, że P.K. „Therma” Sp. z o.o. w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust.1. ustawy,  stosuje cenę najniższą, tj.

 

od 1.03.2023 r.

- dla systemu ciepłowniczego Bielska-Białej (grupy taryfowe D.11, D.12, D.13) najniższą ceną dostawy ciepła jest cena ustalona w oparciu o ceny i stawki opłat wg stosownej Taryfy dla ciepła:

Powyższe ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT.

 

od 1.06.2023 r.

- dla systemu ciepłowniczego Bielska-Białej (grupy taryfowe D.11, D.12, D.13) najniższą ceną dostawy ciepła jest cena ustalona w oparciu o ceny i stawki opłat nie wyższe niż opublikowanie przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE:

Powyższe ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT.

System ciepłowniczy

maksymalna cena dostawy ciepła wynosi: 144,53 zł/GJ netto;

cena dostawy ciepła (taryfowa) wynosi: 147,17 zł/GJ netto;

cena najniższa - mieszana (maksymalna/taryfowa) wynosi: 138,28 zł/GJ netto;

jednostkowa wysokość wyrównania: 8,89 zł/GJ netto.

 

od 23.11.2023 r.

- dla systemu ciepłowniczego Bielska-Białej (grupy taryfowe D.11, D.12, D.13) najniższą ceną dostawy ciepła jest cena ustalona w oparciu o ceny i stawki opłat nie wyższe niż opublikowanie przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE:

Okres

Ustawa z dn. 15.09.2022 r. ze zm.

Symbol grupy taryfowej

 

Cena za zamówioną moc cieplną

 

Cena ciepła

 

Cena nośnika ciepła

 

Stawki opłat za usługi przesyłowe

Opłata stała

Opłata zmienna

odbiorca końcowy

odbiorca    niekońcowy

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/m3

zł/MW/m-c

zł/GJ

 

 od

23.11.2023 r.

 

art. 3a.

ust. 2. pkt 2

D.11

19 219,20

58,41

42,71

2 929,40

24,60

23,86

D.12

19 219,20

58,41

42,71

4 530,35

29,18

28,44

D.13

19 219,20

58,41

42,71

5 519,23

32,35

31,61

Powyższe ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT.

System ciepłowniczy

maksymalna cena dostawy ciepła wynosi: 144,53 zł/GJ netto;

cena dostawy ciepła (taryfowa) wynosi: 152,71 zł/GJ netto;

cena najniższa - mieszana (maksymalna/taryfowa) wynosi: 143,59 zł/GJ netto;

jednostkowa wysokość wyrównania: 9,12 zł/GJ netto.

 

od 17.02.2024 r.

- dla systemu ciepłowniczego Bielska-Białej (grupy taryfowe D.11, D.12, D.13) najniższą ceną dostawy ciepła jest cena ustalona w oparciu o ceny i stawki opłat nie wyższe niż opublikowanie przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE:

Okres

Ustawa z dn. 15.09.2022 r. ze zm.

Symbol grupy taryfowej

 

Cena za zamówioną moc cieplną

 

Cena ciepła

 

Cena nośnika ciepła

 

Stawki opłat za usługi przesyłowe

Opłata stała

Opłata zmienna

odbiorca końcowy

odbiorca    niekońcowy

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/m3

zł/MW/m-c

zł/GJ

 

 od

17.02.2024 r.

 

art. 3a.

ust. 2. pkt 2

 

D.11

19 219,20

58,41

42,71

2 929,40

24,60

23,86

D.12

19 219,20

58,41

42,71

4 530,35

29,18

28,44

D.13

19 219,20

58,41

42,71

5 519,23

32,35

31,61

Powyższe ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT.

System ciepłowniczy

maksymalna cena dostawy ciepła wynosi: 144,53 zł/GJ netto;

cena dostawy ciepła (taryfowa) wynosi: 153,24 zł/GJ netto;

cena najniższa - mieszana (maksymalna/taryfowa) wynosi: 143,59 zł/GJ netto;

jednostkowa wysokość wyrównania: 9,65 zł/GJ netto.

 

od 01.03.2023 r.

- dla źródła (grupa taryfowa E.4) najniższą ceną dostawy ciepła jest maksymalna cena dostawy ciepła ustalona w oparciu stawki opłat opublikowanie przez Prezesa URE

w Biuletynie Informacji Publicznej URE:

 

 Powyższe ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT.

źródło

maksymalna cena dostawy ciepła wynosi 111,43 zł/GJ netto;

cena dostawy ciepła bez wyrównania (taryfowa) wynosi 181,41 zł/GJ netto;

jednostkowa wysokość wyrównania 69,98 zł/GJ netto.

 

od 23.11.2023 r.

- dla źródła (grupa taryfowa E.4) najniższą ceną dostawy ciepła jest maksymalna cena dostawy ciepła ustalona w oparciu stawki opłat opublikowanie przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE:

Powyższe ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT.

źródło

maksymalna cena dostawy ciepła wynosi 111,43 zł/GJ netto;

cena dostawy ciepła bez wyrównania (taryfowa) wynosi 212,28 zł/GJ netto;

jednostkowa wysokość wyrównania 100,85 zł/GJ netto.

» Wzory oświadczeń odbiorcy ciepła określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2023 r. (Dz.U. poz. 327) zmienione

» Rozporządzeniem  Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 grudnia 2023 r.   (Dz.U. poz. 2823). - plik (.pdf)

 

 

Taryfa dla ciepła

zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 listopada 2023 r. Nr OKA.4210.55.2023.PS;

opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 485 z dnia 7 listopada 2023 r.

 • obowiązująca od 23.11.2023 - pobierz
 • zestawienie cen od 23.11.2023 - pobierz
 • zestawienie cen od 17.02.2024 - zmiana cen wytwórcy ciepła - pobierz

 

Zmiana taryfy dla ciepła

zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2023 r. Nr OKA.4210.34.2023.KTW; opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 260 z dnia 28.04.2023 r.

 

 • obowiązująca od 01.06.2023 - pobierz
 • zestawienie cen od 01.06.2023 - pobierz

 

Zmiana taryfy dla ciepła

zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2022 r. Nr OKA.4210.141.2022.KTW; opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 850 z dnia 15.12.2022 r.

 

 

Taryfa dla ciepła

zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 sierpnia 2022 r. Nr OKA.4210.62.2022.KTW; opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 550 z dnia 30.08.2022 r.

 

 • obowiązująca od 01.10.2022 - pobierz

 

 

 

Taryfy - archiwum

 • Zmiana taryfy dla ciepła obowiązująca od 01.07.2022 do 30.09.2022 - pobierz
 • Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.10.2021  do 30.09.2022 - pobierz  
 • Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.10.2020 do 30.09.2021 - pobierz

 • Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązująca od 01.06.2020 do 30.09.2020 - pobierz 
 • Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.12.2019 do 31.05.2020  - pobierz 
 • Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązująca od 01.01.2020 do 31.08.2020 - pobierz
 • Zmiana Taryfy dla ciepła  obowiązująca od 01.02.2019 r. do 30.09.2019 - pobierz   ​
 • Taryfa dla ciepła  obowiązująca od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 - pobierz ​
 • Taryfa dla ciepła  obowiązująca od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 - pobierz ​