.

Taryfa / Cennik

Strefa Klienta » Taryfa dla ciepła

 

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) określa średnią cenę wytworzenia ciepła z rekompensatą, która przyjmuje wartość:

- 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytworzonego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym;

- 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytworzonego w pozostałych źródłach ciepła.

 

Średnie ceny wytworzenia ciepła w źródłach należących do TAURON Ciepło Sp. z o.o. - Elektrociepłownia Bielsko-Biała i Elektrociepłownia Bielsko Północ, zasilających system ciepłowniczy Bielska-Białej, w aktualnej Taryfie dla ciepła są niższe od wartości 103,82 zł/GJ netto.

 

Średnie ceny wytworzenia ciepła w źródłach P.K. „Therma” Sp. z o.o. opalanych paliwem gazowym, w Taryfie dla ciepła obowiązującej od 01.10.2022 r.są wyższe od wartości 150,95 zł/GJ netto i wynoszą:

 

- kotłownie ul. Długa12, ul. Składowa 1  - 198,45 zł/GJ;

- kotłownia ul. Żywiecka 15  - 181,41 zł/GJ;

- kotłownia ul. Kwiatkowskiego  - 171,38 zł/GJ.

 

Zgodnie zart. 3 ww. ustawy P.K. „Therma” Sp. z o.o.   wprowadza ustalone ceny z rekompensatą
do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust.1. ustawy,  w okresie od 01.10.2022 r. do 30.04.2023 r., tj.:

 

grupa taryfowa cena/stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc z rekompensatą cena/stawka opłaty
za ciepło z rekompensatą
  zł/MW/m-c zł/GJ
E.1 10 154,17 121,67
E.4 13 009,19 132,84
F.1 7 039,17 139,67

 

» Wzory oświadczeń odbiorcy ciepła określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. (Dz.U. poz. 1975)

 


 

Taryfa dla ciepła

zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 sierpnia 2022 r. Nr OKA.4210.62.2022.KTW; opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 550 z dnia 30.08.2022r.

 

  • obowiązująca od 01.10.2022 - pobierz

 

Zmiana Taryfy dla ciepła

zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 maja 2022 r. Nr OKA.4210.52.2022.RZ; opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 320 z dnia 24.05.2022r.

 

  • obowiązująca od 01.07.2022 do 30.09.2022 - pobierz

 

Taryfa dla ciepła

zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 sierpnia 2021 r. Nr OKA.4210.44.2021.RZ; opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 280 z dnia 25.08.2021r.

 

  • obowiązująca od 01.10.2021  do 30.09.2022 - pobierz  

 

 

Cennik usług dodatkowych

wykonywanych przez P.K. "Therma" Sp. z o.o. oraz opłat dodatkowych związanych z dostawą ciepła:

 

 

 

 

Taryfy - archiwum

 

  • Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.10.2020 do 30.09.2021 - pobierz

  • Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązująca od 01.06.2020 do 30.09.2020 - pobierz 
  • Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.12.2019 do 31.05.2020  - pobierz 
  • Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązująca od 01.01.2020 do 31.08.2020 - pobierz
  • Zmiana Taryfy dla ciepła  obowiązująca od 01.02.2019 r. do 30.09.2019 - pobierz   ​
  • Taryfa dla ciepła  obowiązująca od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 - pobierz ​
  • Taryfa dla ciepła  obowiązująca od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 - pobierz ​