WYNAJEM / SPRZEDAŻ

  Wynajem / Sprzedaż » Sprzedaż


 

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku-Białej ul. Grażyńskiego 108 posiada do zbycia poniższe nieruchomości: 1. Działki zlokalizowanej przy ul. Północnej w Bielsku-Białej oznaczonej jako dz. 268/3
o powierzchni 20m2 obręb ewidencyjny Wapienica, objętej KW BB1B/00067655/0, stanowiącej nieogrodzony i niezabudowany teren zielony bezpośrednio sąsiadujący z ul. Północną. 

 

 

Pliki do pobrania:2. Działki oznaczonej dz. 215/3 o powierzchni 220m2  obręb ewidencyjny Komorowice Krakowskie, objętej księgą wieczystą BB1B/00021573/7. Nieruchomość stanowi wąski pas gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta. Jest to niezabudowany teren zielony leżący w sąsiedztwie pasa drogowego ulicy Komorowickiej tuż obok zatoki przystanku autobusowego.
 

 

Pliki do pobrania:3. Działki 150/6 o powierzchni 195m2  objętej księgą wieczystą BB1B/00021573/7 zlokalizowanej
w rejonie ul. Komorowickiej w Bielsku-Białej obręb ewidencyjny Komorowice Krakowskie.   Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest niezabudowana, nieogrodzona, stanowi teren zielony porośnięty samosiejkami krzewów i drzew liściastych, nie ma prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.

 

 

Pliki do pobrania:  4. Działki 264/2 o powierzchni 8m2 obręb ewidencyjny Komorowice Krakowskie, objętej księgą wieczystą BB1B/00021573/7, która stanowi pas gruntu o kształcie trójkąta, znajdujący się za budynkiem mieszkalnym przy ul. Komorowickiej 189, nie posiada prawnie uregulowanego
i urządzonego w terenie dojazdu do drogi publicznej.  
 

 

Pliki do pobrania:5. Działki 89/15 o powierzchni 550m2 obręb ewidencyjny Komorowice Śląskie, objętej KW BB1B/00021573/7 stanowiącej zbliżony kształtem do trójkąta wąski pas niezabudowanego
i nieogrodzonego terenu zielonego pokrytego samosiejkami drzew i krzewów. Działka leży pomiędzy rzeką Białą, a ulicą Grażyńskiego, do której dostęp ogranicza napowietrzna sieć ciepłownicza. Nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.
W jej obrębie brak jest urządzeń infrastruktury technicznej.

 

 

Pliki do pobrania:


6. Działki zlokalizowanej przy ul. Północnej w Bielsku-Białej oznaczonej jako dz. 80/3 o powierzchni 270m2 obręb ewidencyjny Wapienica, objętej KW BB1B/00067655/0 bezpośrednio sąsiadującej z ulicą Północną, stanowi nieogrodzony i niezabudowany teren zielony sięgający od wschodu koryta rzeki Wapienica. W granicach nieruchomości przebiega odcinek sieci gazowej.

 

 

Pliki do pobrania:


7. Działki położonej w rejonie ul. Zapłocie Duże w Bielsku-Białej, oznaczonej jako dz. 6/7
o powierzchni 385m2, obręb ewidencyjny Aleksandrowice objętej KW BB1B/00010054/3. Nieruchomość stanowi pas gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta przylegającego po stronie północnej do nasypu kolejowego, na sąsiedniej działce po stronie południowej przebiega napowietrzna sieć ciepłownicza. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, stanowi teren zielony porośnięty samosiejkami krzewów i drzew liściastych, nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Przez nieruchomość przebiegają sieci kanalizacyjne i gazowa.

 

 

Pliki do pobrania:


8. Działki oznaczonej dz. 19 o powierzchni 4607m2, obręb ewidencyjny Mikuszowice Krakowskie, objętej KW BB1B/00132341/3 położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulic Maczka i Piaskowej. Działka stanowi teren zielony, jest niezabudowana, nieogrodzona, nie ma prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Przebiega przez nią trasa napowietrznej sieci ciepłowniczej. Nabywca działki w związku z posadowieniem ciepłociągu zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz P.K. „Therma” Sp. z o.o. nieodpłatnej służebności przesyłu.   

 

 

Pliki do pobrania:

____________________________________________________________________________

 9. działki oznaczonej jako dz. 530/21 o powierzchni 848 m2, obręb ewidencyjny Aleksandrowice, objętej KW BB1B/00063738/8, zlokalizowanej w Bielsku-Białej bezpośrednio przy ul. Bukowej, stanowiącej niezabudowany, nieogrodzony teren zielony. W jej środkowej części, w poprzek  przepływa podziemną rurą ciek wodny. Wzdłuż prawie całej działki posadowiona jest podziemna sieć ciepłownicza, nadto przebiega prowadzona na słupach nadziemna linia energetyczna.
Działkę  obciąża służebność w postaci dwóch dróg dojazdowych o szerokości po 5 metrów każda od  ulicy Bukowej do działki 530/20.
Warunkiem koniecznym sprzedaży nieruchomości będzie ustanowienie przez kupującego na rzecz P.K. „Therma” Sp. z o.o. nieodpłatnej służebności przesyłu dla w/w ciepłociągu. 
         

 

                   

 

Pliki do pobrania:

 

OGŁOSZENIE  NR 1/RL/III/2017

 

 

P.K., „Therma” Sp. z o.o informuje, że posiada przeznaczone do sprzedaży:

 

 

L.p.

Indeks

Nazwa

Jm

Ilość

Cena wywoławcza netto za szt/kpl/m

1

0561-140-00008

RURA  CU   FI 8*1MM   HM      *

M

34,60

3,00zł/m

2

0615-080-00001

TŁUMIK UDERZEŃ HYDRAULICZNYCH

SZT

3,00

25,00zł/szt

3

0615-510-06525

ZASUWA DN65 PN25 DO WSPAWANIA /ESTA/

SZT

1,00

100,00zł/szt

4

0616-149-34400

ZAWÓR UPUSTOWY 3/4" 0390.20.150 KĆT.SYR400

SZT

2,00

30,00zł/szt

5

0622-300-21908

REDUKCJA ST35 B/K 219*108/200*100/   *

SZT

1,00

50,00zł/szt

6

0871-111-15032

POMPA TP32-150/2 RUUE (0,37 kW-230V)

SZT

2,00

400,00zł/szt

7

1363-401-11015

KOLANO KIEL.WEWN 110<15

SZT

2,00

2,10zł/szt

8

1455-150-00001

STUDNIA KABLOWA SKR-1 LEKKA /h=82,5 105x62

KPL

2,00

50,00zł/kpl

 

 

 

 

 

 

 

Podane ceny są cenami wywoławczymi minimalnymi netto za szt./m/kpl do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Materiał można oglądać na Magazynie w P.K. ”Therma” Bielsko-Biała ul. M. Grażyńskiego 108 w dniach 03.04.2017 r-14.04.2017 r w godz.7-14 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 33/816-77-35

 

 

Warunki odbioru:

 1. Odbiór materiałów po otrzymaniu przedpłaty w wysokości 100% na podstawie wystawionej faktury pro-forma.
 2. Termin płatności faktury pro-forma 14 dni
 3. W przypadku braku zapłaty faktury pro-forma w terminie 14 dni od jej wystawienia zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży
 4. Odbiór materiału z terenu P.K.Therma  Bielsko-Biała ul.Grażyńskiego 108. Zwrotów nie przyjmujemy.
 5. Transport i załadunek kosztem i staraniem kupującego

Sposób składania ofert

Oferty na zakup materiałów należy składać na „Formularzu ofertowym”  /zał. Nr 1/ w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresie Oferenta z napisem:

           Sprzedaż  materiałów. Nie otwierać przed godz.12.00 w dniu 18.04.2017 r.

 

Dopuszcza się również złożenie ofert na „Formularzu ofertowym” faxem lub e-mailem na adres sprzedającego z podaniem ceny ofertowej netto za 1 szt./m/kpl.

 

 

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego w sekretariacie zarządu przedsiębiorstwa /Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 108/ lub potwierdzonym e-mailem na adres:  sprzedaz@therma.bielsko.pl  lub potwierdzonym faxem  na nr 33 8128212 w terminie do dnia 18.04.2017 r. do godz. 11.45

 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 18.04.2017 r o godz. 12.00 w sali nr 44.

 

Spośród nadesłanych ofert zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną netto za szt./m/klp, dla każdego materiału oddzielnie .

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania:

FORMULARZ OFERTOWY <.pdf>

TREŚĆ OGŁOSZENIA <.pdf>

<

OGŁOSZENIE  NR 2/RL/III/2017

 

P.K. , „Therma” Sp. z o.o informuje, że posiada przeznaczone do sprzedaży:

 

L.p.

Nazwa

Jm

Ilość

Cena wywoławcza netto za szt/kpl/m

1

RURA CZARNA  FI 355.6*8,8/350/ B/SZW. (z demontażu)

M

4,30

75,26zł/m

2

ZASUWA SCHILING DN500 PN25  /DO REGENERACJI/(z demontażu)

SZT

2,00

1000,00zł/szt

3

ZASUWA SCHILING DN400 (po regeneracji)(z demontażu)

SZT

1,00

1500,0zł/szt

4

ZASUWA DN 125 PN25 (z demontażu)

SZT

2,00

500,00zł/szt

5

KOCIOŁ GAZOWY BUDERUS (mod. G234X; Pn 55 kW, Tmax 110C)

SZT

1,00

406,50zł/szt

6

ZASUWA SCHILLING  DN200 PN25 spaw. (do regeneracji)

SZT

2,00

200,00zł/szt

7

PRZETWORNIK WS 413  DN15/ 1,0 (po naprawie)

SZT

2,00

150,00zł/szt

 

 

Podane ceny są cenami wywoławczymi minimalnymi netto za szt./m do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.  Materiał można oglądać na Magazynie P.K.”Therma” Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 108  w dniach 03.04.2017 r. – 18.04.2017 r. w godz. 7-14 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 33/816-77-35

 

Warunki odbioru:

 

 1. Odbiór materiałów po otrzymaniu przedpłaty w wysokości 100% na podstawie wystawionej faktury pro-forma.
 2. Termin płatności faktury pro-forma 14 dni
 3. W przypadku braku zapłaty faktury pro-forma w terminie 14 dni od jej wystawienia zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży
 4. Odbiór materiału z terenu P.K.Therma Bielsko-Biała ul.Grażyńskiego 108. Zwrotów nie przyjmujemy.
 5. Transport i załadunek kosztem i staraniem kupującego.

 

 

Sposób składania ofert

Oferty na zakup materiałów należy składać na „Formularzu ofertowym”  /zał. Nr 1/ w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresie Oferenta z napisem:

 

           Sprzedaż  materiałów z demontażu. Nie otwierać przed godz.12.00 w dniu 18.04.2017 r.

 

Dopuszcza się również złożenie ofert na „Formularzu ofertowym” faxem lub e-mailem na adres sprzedającego z podaniem ceny ofertowej netto za 1 szt/m.

 

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego w sekretariacie zarządu przedsiębiorstwa /Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 108/ lub potwierdzonym e-mailem na adres:  sprzedaz@therma.bielsko.pl  lub potwierdzonym faxem  na nr 33 8128212 w terminie do dnia 18.04.2017 r. do godz.11.45.

 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 18.04.2017 r. o godz.12.00 w sali nr 44.

 

Spośród nadesłanych ofert zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną netto za szt./m , dla każdego materiału oddzielnie.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania:

FORMULARZ OFERTOWY <.pdf>

 

 

OGŁOSZENIE  NR 5/RL/II/2017

 

P.K. , „Therma” Sp. z o.o informuje, że posiada przeznaczone do sprzedaży:

 

1. Rura czarna stalowa ciepłownicza b/szwu DN450 - 22,3 m (nominalna grubość ścianki 10 mm) w cenie 111,00 zł/mb

 

Podana cena jest ceną wywoławczą netto do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

Materiał można oglądać w dniach 03.04.2017 r. – 14.04.2017 r. w godz. 7-14 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 33/816-77-35

 

Warunki odbioru:

 

 1. Odbiór rur z demontażu po otrzymaniu przedpłaty w wysokości 100% na podstawie wystawionej faktury pro-forma.
 2. Termin płatności faktury pro-forma 14 dni
 3. W przypadku braku zapłaty faktury pro-forma w terminie 14 dni od jej wystawienia zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży
 4. Odbiór rur z demontażu z terenu Ciepłowni Rejonowej Bielsko-Biała ul. Ks. Londzina 17c. Zwrotów nie przyjmujemy.
 5. Transport i załadunek kosztem i staraniem kupującego.

 

 

Sposób składania ofert

Oferty na zakup materiałów należy składać na „Formularzu ofertowym”  /zał. Nr 1/ w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresie Oferenta z napisem:

 

           Sprzedaż  rur stalowych z demontażu. Nie otwierać przed godz.12.00 w dniu 18.04.2017 r.

 

Dopuszcza się również złożenie ofert na „Formularzu ofertowym” faxem lub e-mailem na adres sprzedającego z podaniem ceny ofertowej netto za 1 szt/m.

 

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego w sekretariacie zarządu przedsiębiorstwa /Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 108/ lub potwierdzonym e-mailem na adres:  sprzedaz@therma.bielsko.pl  lub potwierdzonym faxem  na nr 33 8128212 w terminie do dnia 18.04.2017 r. do godz.11.45.

 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 18.04.2017 r. o godz.12.00 w sali nr 44.

 

Spośród nadesłanych ofert zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną netto za szt./m , dla każdego materiału oddzielnie.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania:

FORMULARZ OFERTOWY <.pdf>

 

 

OGŁOSZENIE  NR 3/RBS/III/2017

 

P.K. , „Therma” Sp. z o.o informuje, że posiada przeznaczone do sprzedaży:

 

Agregat sprężarkowy WAN-AW (używany)  szt.2  w cenie 1500,00zł/szt (netto)

 

Producent: Wytwórnia Aparatów Natryskowych , sprężarki  sprawne , nadzorowane przez UDT, wydajność 80m3/h, ciśnienie nominalne 0,7Mpa, 3 cylindry, chłodzenie powietrzem,  pojemność zbiornika 0,4m3,z silnikiem  11kW, 50Hz, 380V , 1450ob/min,  masa całkowita 500 kg.

 

 

 

Podane ceny są cenami wywoławczymi minimalnymi netto za szt./m do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.  Agregaty i silniki można oglądać na Magazynie P.K.”Therma” Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 108  w dniach 29.03.2017 r. – 11.04.2017 r. w godz. 7-14 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 696-494-184

 

Warunki odbioru:

 

 1. Odbiór materiałów po otrzymaniu przedpłaty w wysokości 100% na podstawie wystawionej faktury pro-forma.
 2. Termin płatności faktury pro-forma 14 dni
 3. W przypadku braku zapłaty faktury pro-forma w terminie 14 dni od jej wystawienia zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży
 4. Odbiór materiału z terenu P.K.Therma Bielsko-Biała ul.Grażyńskiego 108. Zwrotów nie przyjmujemy.
 5. Transport i załadunek kosztem i staraniem kupującego.

 

 

Sposób składania ofert

Oferty na zakup materiałów należy składać na „Formularzu ofertowym”  /zał. Nr 1/ w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresie Oferenta z napisem:

 

           Sprzedaż  materiałów z demontażu. Nie otwierać przed godz.12.00 w dniu 12.04.2017 r.

 

Dopuszcza się również złożenie ofert na „Formularzu ofertowym” faxem lub e-mailem na adres sprzedającego z podaniem ceny ofertowej netto za 1 szt/m.

 

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego w sekretariacie zarządu przedsiębiorstwa /Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 108/ lub potwierdzonym e-mailem na adres:  sprzedaz@therma.bielsko.pl  lub potwierdzonym faxem  na nr 33 8128212 w terminie do dnia 12.04.2017 r. do godz.11.45.

 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 12.04.2017 r. o godz.12.00 w sali nr 44.

 

Spośród nadesłanych ofert zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną netto za szt./m , dla każdego materiału oddzielnie.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania:

FORMULARZ OFERTOWY <.pdf>

TREŚĆ OGŁOSZENIA <.pdf>