WYNAJEM / SPRZEDAŻ

  Wynajem / Sprzedaż » Sprzedaż


 

OGŁOSZENIE  NR 2/RL/III/2018

 

 

P. K. „Therma” Sp. z o.o informuje, że posiada przeznaczone do sprzedaży:

 

L.p.

Indeks

Nazwa

Jm

Ilość

Cena netto wywoławcza

 za szt

1

0615-171-00100

FILTR 821 SF DN100 PN25 200 OCZEK

SZT

1,00

383,00zł/netto

2

0615-510-06525

ZASUWA DN65 PN25 DO WSP. /ESTA/

SZT

1,00

1520,00zł/netto

3

0615-528-80160

ODWODNIENIE/ODPOWIETRZ.PREIZOL.DN80/160-Z ZAWOREM DN25 

SZT

2,00

202,00zł/netto

4

0622-300-60050

REDUKCJA  610x12,7 * 508x12,7  /600*500/

SZT

2,00

958,00zł/neto

5

0622-333-20035

KSZTAŁTKA PREIZOLOWANA PRZEJŚCIOWA typ "F" DN200/350

SZT

1,00

2655,00zł/netto

6

0871-111-15032

POMPA TP32-150/2 RUUE (0,37 kW-230V)

SZT

2,00

400,00zł/netto

7

1363-296-50863

ZŁĄCZE C2L 508/630-670mm STANDARD "LOGSTOR"

SZT

2,00

1000,00zł/netto

8

1455-150-00001

STUDNIA KABLOWA SKR-1 LEKKA 105*62-110*68,h=82,5 (kpl.) WAPIENICA

KPL

2,00

50,00zł/netto

9

1636-255-50071

END-CAPA DZIELONA 500/710

SZT

2,00

315,00zł/netto

 

 

Podane ceny są cenami wywoławczymi minimalnymi netto za szt./m/kpl do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Materiał można oglądać w Magazynie P.K. ”Therma” Bielsko-Biała ul. M. Grażyńskiego 108, w dniach 16.04.2018 r. - 26.04.2018 r. w godz. 7 - 14 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 33/816-77-35

 

 

Warunki odbioru:

1. Odbiór materiałów po otrzymaniu przedpłaty w wysokości 100% na podstawie wystawionej faktury pro-forma.

2. Termin płatności faktury pro-forma 14 dni.

3. W przypadku braku zapłaty faktury pro-forma w terminie 14 dni od jej wystawienia zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży.

4. Odbiór materiału z terenu P.K."Therma" Bielsko-Biała ul.Grażyńskiego 108. Zwrotów nie przyjmujemy.

5. Transport i załadunek kosztem i staraniem kupującego.

 

Sposób składania ofert:

Oferty na zakup materiałów należy składać na „Formularzu ofertowym”  /zał. Nr 1 / w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresie Oferenta z napisem:

 

Sprzedaż  materiałów .

Nie otwierać przed godz.12.00 w dniu 27.04.2018 r.

 

Dopuszcza się również złożenie ofert na „Formularzu ofertowym” faxem lub e-mailem na adres sprzedającego z podaniem ceny ofertowej netto za 1 szt./m/kpl

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego w sekretariacie zarządu przedsiębiorstwa /Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 108/ lub potwierdzonym e-mailem na adres:  sprzedaz@therma.bielsko.pl  lub potwierdzonym faxem  na nr 33 8128212 w terminie do dnia 27.04.2018r do godz. 11.45.

 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27.04.2018r o godz. 12.00 w sali nr 44.

 

Spośród nadesłanych ofert zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną netto za szt./m/klp, dla każdego materiału oddzielnie.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Pliki do pobrania

FORMULARZ   (.pdf)

OGŁOSZENIE  NR 3/RL/III/2018

 

P.K. „Therma” Sp. z o.o informuje, że posiada przeznaczone do sprzedaży:

 

L.p.

Indeks

Nazwa

Jm

Ilość

Cena wywoławcza netto za szt

1

0615-510-10401

ZASUWA SCHILING DN400 (po regeneracji)

SZT

1,00

1500,00zł/netto

2

0711-512-00234

KOCIOŁ GAZOWY BUDERUS (mod. G234X; Pn 55 kW, Tmax 110C)z demontażu

SZT

1,00

400,00zł/netto

3

0871-100-20245

POMPA SK.B 2.02 (0,45 kW/230V) 1450obr. z demontażu

SZT

2,00

50,00zł/netto

 

 

Podane ceny są cenami wywoławczymi minimalnymi netto za szt./m/kpl, do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Materiał można oglądać w Magazynie  P.K. ”Therma” Bielsko-Biała ul. M. Grażyńskiego 108, w dniach 16.04.2018 r.- 26.04.2018 r. w godz.7-14 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 33/816-77-35

 

Warunki odbioru:

1. Odbiór materiałów po otrzymaniu przedpłaty w wysokości 100% na podstawie wystawionej faktury pro-forma.

2. Termin płatności faktury pro-forma 14 dni.

3. W przypadku braku zapłaty faktury pro-forma w terminie 14 dni od jej wystawienia zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży

4. Odbiór materiału z terenu P.K."Therma" Bielsko-Biała ul.Grażyńskiego 108. Zwrotów nie przyjmujemy.

5. Transport i załadunek kosztem i staraniem kupującego.

 

Sposób składania ofert:

Oferty na zakup materiałów należy składać na „Formularzu ofertowym”  /zał. Nr 1 / w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresie Oferenta z napisem:

 

Sprzedaż materiałów z demontażu

Nie otwierać przed godz.12.00 w dniu 27.04.2018 r.

 

Dopuszcza się również złożenie ofert na „Formularzu ofertowym” faxem lub e-mailem na adres sprzedającego z podaniem ceny ofertowej netto za 1 szt./m/kpl.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego w sekretariacie zarządu przedsiębiorstwa / Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 108 / lub potwierdzonym e-mailem na adres:  sprzedaz@therma.bielsko.pl  lub potwierdzonym faxem  na nr 33 8128212 w terminie do dnia 27.04.2018 r. do godz. 11.45.

 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27.04.2018r o godz. 12.00 w sali nr 44.

 

Spośród nadesłanych ofert zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną netto za szt./m/klp, dla każdego materiału oddzielnie.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Pliki do pobrania

FORMULARZ   (.pdf)

 

 

 

OGŁOSZENIE  NR 7/RL/II/2018

 

P. K. „Therma” Sp. z o.o informuje, że posiada przeznaczone do sprzedaży rury z demontażu:

 

1. Rura czarna stalowa ciepłownicza bez/szwu DN300 –11,80m (Nominalna grubość ścianki 8,8 mm ) w cenie  82,00zł/mb

 

Podane ceny są cenami wywoławczymi minimalnymi netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Materiał można oglądać w dniach 16.04.2018 – 26.04.2018 ,
w godz. 7-14    po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 33/816-77-35.

 

Warunki odbioru:

1. Odbiór rur z demontażu po otrzymaniu przedpłaty w wysokości 100% na podstawie wystawionej faktury pro-forma.

2. Termin płatności faktury pro-forma 14 dni.

3. W przypadku braku zapłaty faktury pro-forma w terminie 14 dni od jej wystawienia zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży.

4. Odbiór rur z demontażu z terenu Ciepłowni rejonowej P.K."Therma" Bielsko-Biała ul. Ks. Londzina 17c. Zwrotów nie przyjmujemy.

5. Transport i załadunek kosztem i staraniem kupującego.

 

Sposób składania ofert:

Oferty na zakup rur z demontażu należy składać na „Formularzu ofertowym”  /zał. Nr 1 / w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresie Oferenta z napisem:

       

Sprzedaż rur stalowych z demontażu.

Nie otwierać przed godz.12.00 w dniu 27.04.2018 r.

 

Dopuszcza się również złożenie ofert na „Formularzu ofertowym” faxem lub e-mailem na adres sprzedającego z podaniem ceny ofertowej netto za 1 m.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego w sekretariacie zarządu przedsiębiorstwa / Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 108 / lub potwierdzonym e-mailem na adres:  sprzedaz@therma.bielsko.pl  lub potwierdzonym faxem  na nr 33 8128212 w terminie do dnia 27.04.2018 r. do godz. 11.45.

 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27.04.2018r.o godz. 12.00  w sali nr 44 .

 

Spośród nadesłanych ofert zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną netto za mb rur.

 Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Pliki do pobrania

FORMULARZ   (.pdf)

OGŁOSZENIE NR 8/RBS/I/2018

 

 

P.K. „Therma” Sp. z o.o. informuje, że posiada przeznaczone do sprzedaży:

 

1. Agregat sprężarkowy WAN-AW (używany) szt. 1 w cenie 1500,00zł/szt (netto) - Producent: Wytwórnia Aparatów Natryskowych, sprężarka sprawna, nadzorowana przez UDT, wydajność 80m3/h , ciśnienie nominalne 0,7Mpa , 3 cylindry , chłodzenie powietrzem, pojemność zbiornika 0,4m3, z silnikiem 11kW, 50Hz, 380V , 1450ob/min,  -   masa całkowita 500 kg.

 

Podana cena jest ceną wywoławczą minimalną netto za sztukę do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Agregat można oglądać w dniach od 16.04.2018 r. do dnia 26.04.2018 .r  w godz. 7-14 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 696-494-184.

Agregat sprężarkowy można również oglądać na zdjęciach umieszczonych wraz zogłoszeniem.

 

Warunki odbioru:

1. Odbiór używanego agregatu po otrzymaniu przedpłaty w wysokości 100% na podstawie wystawionej faktury pro-forma.

2. Termin płatności faktury pro-forma 14 dni.

3. W przypadku braku zapłaty faktury pro-forma w terminie 14 dni od jej wystawienia zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży.

4. Odbiór używanego agregatu z terenu P.K.”Therma” Sp. z o.o. Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 108. Zwrotów nie przyjmujemy.

5. Transport i załadunek kosztem i staraniem kupującego.

 

Sposób składania ofert:

Oferty na zakup używanego agregatu należy składać na „Formularzu ofertowym” /zał. Nr 1 / w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresie Oferenta z napisem:

          

Sprzedaż używanego agregatu.

Nie otwierać przed godz. 12.00 w dniu 27.04.2018 r.

 

Dopuszcza się również złożenie ofert na „Formularzu ofertowym” faxem lub e-mailem na adres sprzedającego z podaniem ceny ofertowej netto za 1 szt.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego w sekretariacie zarządu przedsiębiorstwa / Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 108 / lub potwierdzonym e-mailem na adres:  sprzedaz@therma.bielsko.pl  lub potwierdzonym faxem  na nr 33 8128212 w terminie do dnia 27.04.2018r do godz. 11.45 .

 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27.04.2018r o godz.12.00  w sali nr 44 .

 

Spośród nadesłanych ofert zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną netto za szt..

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania

FORMULARZ   (.pdf)