.

Ciepła woda użytkowa

Strefa Klienta - Ciepła woda Użytkowa


Ciepło systemowe dostarczane przez P.K. "Therma" nie tylko służy do ogrzewania obiektów, ale również jest źródłem przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Ciepło systemowe to najbardziej efektywne rozwiązanie zapewniające ogrzewanie
i ciepłą wodę w budynkach wielorodzinnych.

Termin „ciepła woda” jest często źle utożsamiany. Otóż, ciepła woda użytkowa to zawsze woda wodociągowa - tyle, że podgrzana w węźle cieplnym lub innym podgrzewaczu (gazowym czy elektrycznym).

 

Chcesz wiedzieć więcej?

 

Zapoznaj się z informacjami na stronie lub zapytaj. Chętnie udzielimy informacji.

W budynku zabudowany jest wymiennikowy węzeł cieplny dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej dla całego obiektu.

W węźle tym, wyposażonym w wymiennik ciepła ciepło pochodzące z sieci ciepłowniczej w postaci gorącej wody podgrzewa wodę wodociągową.

 

Podgrzewanie wody zachodzi bez mieszania się wody wodociągowej i wody z sieci ciepłowniczej.

 

Podgrzana ciepła woda użytkowa trafia następnie do mieszkań poprzez sieć wewnętrzną c.wu.

Instalacja ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych, zbudowana jest z dwu równoległych przewodów rurowych, z których jeden służy do przesyłu ciepłej wody z węzła cieplnego do punktów poboru wody w mieszkaniach użytkowników, a drugi zapewnia cyrkulację ciepłej wody tak, aby można było z niej korzystać po odkręceniu kranu.

 

Sposoby realizacji instalacji wewnętrznej c.w.u.

 

Lokalizacja pionów instalacji c.w.u. uzależniona jest od usytuowania punktów poboru wody. W najczęściej spotykanych rozwiązaniach piony instalacyjne zabudowuje się w specjalnie do tego celu przygotowywanych szachtach technicznych usytuowanych w ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych lub w kanałach spalinowych służących wcześniej odprowadzeniu spalin z gazowych podgrzewaczy wody.

 

Oba rozwiązania ograniczają do minimum, prace monterów w mieszkaniach użytkowników. W pierwszym przypadku w ścianie korytarza (klatki schodowej) umieszczona zostaje szafka, w której montuje się odejścia od pionów ciepłej wody do mieszkań. W szafce montuje się zawory odcinające oraz wodomierz.

 

W drugim przypadku podobną szafkę montuje się w miejscu, które wcześniej zajmował indywidualny podgrzewacz wody.

Zasilający przewód ciepłej wody użytkowej łączy się z wewnętrzną instalacją ciepłej wody w mieszkaniu. Punktem, w którym następuje połączenie instalacji, jest zazwyczaj dotychczasowe miejsce połączenia króćca ciepłej wody w indywidualnym podgrzewaczu, z instalacją wewnętrzną.

DLACZEGO W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH WARTO PRZYGOTOWYWAĆ CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ

Z CIEPŁA SYSTEMOWEGO


1. Bezpieczeństwo


Centralne przygotowywanie ciepłej wody użytkowej z miejskiego systemu ciepłowniczego pozwala wyeliminować zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla w wyniku niesprawnego piecyka gazowego czy niedrożnych przewodów wentylacyjnych.
Proces podgrzewania wody wodociągowej realizowany jest w pomieszczeniu wymiennikowni, a więc z dala od mieszkań użytkowników. 

2. Właściwa i stała temperatura wody 


W systemach centralnie przygotowywanej ciepłej wody użytkowej dzięki układowi cyrkulacji woda o właściwej i stałej temperaturze dostępna jest od razu po odkręceniu kranu (bez strat wody na odpuszczanie).

3. Wysoka wydajność systemu


Centralne przygotowywanie ciepłej wody użytkowej w wymiennikowni umożliwia bezproblemowe, jednoczesne korzystanie z wody przez wielu użytkowników. Przeciętny indywidualny gazowy podgrzewacz o mocy 18 kW i sprawności 92% pozwala na podgrzanie w ciągu 1 minuty ok. 9 litrów wody o 30°C. Taka ilość wystarcza na korzystanie z 1 prysznica. Równoczesne otwarcie innego kranu powoduje obniżenie temperatury w pierwszym z nich.

4. Pewność i niezawodność dostawy


Ciągła praca źródeł ciepła oraz pierścieniowa budowa sieci ciepłowniczej dają gwarancję nieprzerwanych dostaw ciepła przez cały rok. 
Dodatkowo służby techniczne P.K. „Therma” pracują w systemie całodobowym  i usuwają wszelkie awarie systemu leżące po stronie dostawcy ciepła. Wystarczy wybrać numer 993 i poinformować o zdarzeniu dyspozytora.

5. Niższe koszty i stabilne ceny


Koszty podgrzewania wody ciepłem sieciowym są niższe niż koszty gazu zużytego do podgrzania takiej samej ilości wody i zdecydowanie niższe w porównaniu z sumą kosztów gazowego nośnika energii, obligatoryjnych przeglądów, usług serwisowych i amortyzacji indywidualnego podgrzewacza wody. 

6. Eksploatacja


Teraz to dostawca ciepła, czyli P.K. Therma dba o urządzenia podgrzewające wodę, modernizuje je i konserwuje, a w przypadku awarii zapewnia natychmiastową pomoc.
Dzięki temu znikną uciążliwości związane z corocznymi przeglądami piecyków i kanałów spalinowych. 

.