.

Władze firmy

FIRMA - Władze


 

 


Zgromadzenie wspólników - lista udziałowców
 

 

 

 

Gmina Bielsko-Biała

TAURON Ciepło Sp. z o.o.

97,92 % udziałów

2,08 % udziałów

 

 

 


Rada Nadzorcza
 

 

 

 

Mieczysław Kryjak

Małgorzata Smolińska

Magdalena Kóska-Wolny

Krzysztof Brejdak

Przewodniczący

Zastępca Przewodniczącego

Sekretarz

Członek

 

 

 


Zarząd Spółki
 

 

 

 

Waldemar Jędrusiński

Andrzej Listowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych