.

Władze firmy

FIRMA - Władze


Zgromadzenie wspólników - lista udziałowców
 

  Gmina Bielsko-Biała

  97,95 % udziałów

  TAURON Ciepło Sp. z o.o.

   2,05 % udziałów


Rada Nadzorcza
 

Mieczysław Kryjak

Przewodniczący

Małgorzata Smolińska

Zastępca Przewodniczącego

Adam Ruśniak

Sekretarz

Klaudiusz Komor

Członek


Zarząd Spółki
 

Andrzej Listowski

Prezes Zarządu