.

Aktualności

Aktualności

 

Zmiana oświadczenia składanego przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw

2024-01-03

W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 29 grudnia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących
gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw zmianie ulega Załącznik nr 2.

 

Do pobrania tutaj >>>>>>>>>

 

2023-11-10

 

Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma" Sp. z o.o. przedstawia możliwość wynajęcia dostępnego na pierwszym piętrze głównego magazynu o powierzchni 438,31 m2. Ta przestrzeń oferowana jest w atrakcyjnej cenie 16,00 zł netto / m2.

 

Na tym poziomie znajduje się sześć funkcjonalnych pomieszczeń, w tym:

 • Trzy pomieszczenia magazynowe o łącznej powierzchni około 400 m2,
 • Biuro,
 • Pomieszczenie socjalne,
 • Toaleta.

 

Nieruchomość wyposażona jest w windę towarową, rampę załadunkową oraz dostęp do parkingu dla najemców. Teren jest ogrodzony i monitorowany zarówno fizycznie, jak i przez system monitoringu zewnętrznego.

Czynsz najmu obejmuje opłaty za CO, centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, odprowadzanie ścieków oraz korzystanie z windy towarowej. Zużycie energii elektrycznej rozliczane jest na podstawie wskazań zamontowanego podlicznika.

 

Lokalizacja nieruchomości to ulica Michała Grażyńskiego 108.

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem pod numerami telefonu (33) 81 28 304 lub 696 494 159, aby uzyskać więcej informacji na temat warunków najmu.

E-faktury

2023-07-27

Zachęcamy do skorzystania z opcji "e-faktura". Rezygnacja z papierowej wersji faktury na rzecz jej elektronicznej formy zdecydowanie przyspiesza pozyskiwanie informacji o bieżących należnościach za ciepło.

 

W tym celu proponujemy skorzystanie z formularza (oświadczenie), bądź rejestrację na platfornie eBOK P.K. Therma (www.therma.bielsko.pl/ebok)

ZMIANA ZAMÓWIONEJ MOCY CIEPLNEJ

2023-06-19

Zmiana zamówionej mocy cieplnej realizowana jest zgodnie z warunkami zawartych Umów kompleksowych sprzedaży ciepła. Wnioski o zmianę zamówionej mocy cieplnej prosimy składać za pomocą FORMULARZA zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 30 września każdego roku.

Wnioski prosimy przesyłać na adres Spółki: P.K. Therma Sp. z o.o. ul. Michała Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała

lub e-mail: therma[at]therma.bielsko.pl.
>>>FORMULARZ<<<

INFORMACJE O USTAWIE Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R.

2023-03-07

Informacje o Ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) znajdują się tutaj >>>>>>>>>>>>>>>

Opis projektu POIiŚ

2022-09-20

30 lat P.K."Therma"

2022-09-07

Za kilka dni minie 30 lat, od kiedy na terenie miasta Bielska-Białej dostawę ciepła realizuje Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o.

Narodziny Spółki nastąpiły bowiem w dniu 22 września 1992 roku, kiedy to na mocy uchwały rady Miejskiej, Gmina Bielsko-Biała zawiązała spółkę prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na przestrzeni minionych lat Spółka przeszła wiele przeobrażeń. Kierunki działań zdeterminowały lokalne uwarunkowania odmienne od uwarunkowań innych firm ciepłowniczych. Odmienność polegała na strukturze odbiorców, gdzie udział przemysłu stanowił ponad 60%, a dostawa ciepła w parze to prawie połowa sprzedaży na początku istnienia Spółki. Obecnie udział odbiorców przemysłowych to nadal aż 44%.

Przeobrażenia ustrojowe i gospodarcze, które spowodowały m.in. upadek zakładów przemysłu włókienniczego, narzuciły Spółce kierunek działań polegających głównie na zmianie zasilania z pary na wodę. Ostatnie odcinki sieci parowych zostały wyłączone z eksploatacji w roku 2008 a w miejsce parociągów, tam gdzie było to możliwe, zostało wybudowanych wiele kilometrów sieci wodnych oraz dostosowano węzły cieplne odbiorców do zmienionego nośnika ciepła.

Zmiany spowodowane m.in. procesem restrukturyzacji bielskiego przemysłu, oszczędzaniem nośników energii odbiły się w wielkości mocy cieplnej zamawianej przez odbiorców.  W 1992 roku, kiedy powstało Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” moc zamówiona w źródłach ciepła dla potrzeb odbiorców na terenie miasta wynosiła ok. 800 MW, obecnie  jest to ok. 280 MW.

Obecnie Spółka posiada 182,21 km sieci wodnych, w tym 155,1 km stanowią sieci w technologii rur preizolowanych, 14,7 km sieci w technologii tradycyjnej kanałowej oraz ok. 12,43 km to sieci  napowietrzne. „Therma” eksploatuje 1025 węzłów cieplnych z których 744 jest własnością Spółki.

Do niewątpliwych sukcesów Spółki można zaliczyć:

 • projektowanie węzłów cieplnych dla odbiorców mieszkaniowych i przemysłowych nawet w konfiguracji z kolektorami słonecznymi i pompą ciepła,
 • opracowanie i wdrażanie systemu monitorowania węzłów cieplnych i sieci,
 • opracowywanie i realizacja koncepcji modernizacji systemu ciepłowniczego w tym likwidacji sieci parowych,
 • opracowanie wniosków aplikacyjnych w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
 • likwidacja niskiej emisji poprzez uciepłownienie centrum miasta.

P.K.„Therma” przez 30 lat swojej działalności na rynku lokalnym, dała się poznać nie tylko jako Spółka dostarczająca ciepło, ale również jako firma wspierająca i biorąca udział w wydarzeniach i imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych zarówno dla dzieci i młodzieży jak i imprezach integracyjnych organizowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe.

 

Z okazji jubileuszu 30-lecia Przedsiębiorstwa Komunalnego „Therma”, pragniemy podziękować wszystkim naszym Kontrahentom oraz Partnerom za wiele lat wyjątkowej współpracy. Wierzymy, że przed nami kolejne lata, które będą źródłem satysfakcji i dalszych wspólnych sukcesów.

Za wszystko bardzo dziękujemy!

 

 

 

 

Informacja o obniżonej stawce VAT

2022-08-17

 

Deklaracja dostępności

2021-10-22

Do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Deklaracji dostępności zapraszamy tutaj>>>>>>>

Podsumowanie sezonu grzewczego 2020/2021

2021-07-29

Sezon grzewczy trwał 257 dni i był dłuższy od przeciętnego o 33 dni.

Dostawa ciepła rozpoczęła się 24 września 2020 roku i została zakończona 7 czerwca 2021 roku.

Średnia temperatura całego sezonu grzewczego wyniosła 5,9 °C podczas, gdy średnia wieloletnia to 5,8 °C.

Najzimniejszym miesiącem był styczeń ze średnią temperaturą 0,3 °C, a najniższą temperaturę dobową odnotowano

19 stycznia 2021, tj. -10°C.

W trakcie sezonu nie wystąpiły poważniejsze awarie systemu ciepłowniczego. Tym samym dostawa ciepła do Odbiorców przebiegała w sposób ciągły.

Elektroniczne Biuro Klienta eBOK już działa

2020-12-31

Miło nam poinformować, że można już korzystać z  Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

 

eBok Therma to bezpłatny serwis internetowy, który w dowolnym momencie, za pomocą połączenia internetowego, umożliwia w prosty i wygodny sposób m.in. na:

 • wgląd do danych adresowych i teleadresowych i ich aktualizację,
 • wgląd do aktualnych umów,
 • dostęp do faktur,
 • usługę e-faktura,
 • wgląd do rozrachunków (faktury zapłacone, niezapłacone, historia rozrachunków, aktualne saldo),
 • składanie zapytań, wniosków,
 • otrzymywanie powiadomień.

Zapoznaj się z Regulaminem, załóż konto i korzystaj z funkcjonalności serwisu. >>>>>>>>>>>

2020-02-24

W lutym udało nam się odwiedzić aż siedem przedszkoli z Bielska- Białej.

2020-02-24

20 stopni Celsjusza to uznana przez Ciepło Systemowe, wystarczająca temperatura w domu. Jednak badania wykazują, że ponad połowa z nas przegrzewa mieszkania, utrzymując ciepło na poziomie 22 stopni. Ta mała różnica ma duże znaczenie dla klimatu i śladu węglowego, który po sobie zostawiamy.

2020-02-12

W dniu 27.01.2020 r. odwiedziliśmy pierwsze w tym roku przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 51.

2020-01-31

Zmiany dotyczące zapisów do programu ograniczenia emisji w 2019 roku, czyli udzielania dotacji do wymiany starych kotłów węglowych w ramach „Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019”...

Informacja o ilości ciepła dostarczonego

2020-01-29

Informacja na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy o OZE z dnia 20 lutego 2015 r.

 

Działając na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) informujemy, że w 2019 roku procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej P.K. Therma Sp. z o.o. wyniósł 0%.