.

Aktualności

Aktualności

 

Opis projektu POIiŚ

2022-09-20

30 lat P.K."Therma"

2022-09-07

Za kilka dni minie 30 lat, od kiedy na terenie miasta Bielska-Białej dostawę ciepła realizuje Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o.

Narodziny Spółki nastąpiły bowiem w dniu 22 września 1992 roku, kiedy to na mocy uchwały rady Miejskiej, Gmina Bielsko-Biała zawiązała spółkę prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na przestrzeni minionych lat Spółka przeszła wiele przeobrażeń. Kierunki działań zdeterminowały lokalne uwarunkowania odmienne od uwarunkowań innych firm ciepłowniczych. Odmienność polegała na strukturze odbiorców, gdzie udział przemysłu stanowił ponad 60%, a dostawa ciepła w parze to prawie połowa sprzedaży na początku istnienia Spółki. Obecnie udział odbiorców przemysłowych to nadal aż 44%.

Przeobrażenia ustrojowe i gospodarcze, które spowodowały m.in. upadek zakładów przemysłu włókienniczego, narzuciły Spółce kierunek działań polegających głównie na zmianie zasilania z pary na wodę. Ostatnie odcinki sieci parowych zostały wyłączone z eksploatacji w roku 2008 a w miejsce parociągów, tam gdzie było to możliwe, zostało wybudowanych wiele kilometrów sieci wodnych oraz dostosowano węzły cieplne odbiorców do zmienionego nośnika ciepła.

Zmiany spowodowane m.in. procesem restrukturyzacji bielskiego przemysłu, oszczędzaniem nośników energii odbiły się w wielkości mocy cieplnej zamawianej przez odbiorców.  W 1992 roku, kiedy powstało Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” moc zamówiona w źródłach ciepła dla potrzeb odbiorców na terenie miasta wynosiła ok. 800 MW, obecnie  jest to ok. 280 MW.

Obecnie Spółka posiada 182,21 km sieci wodnych, w tym 155,1 km stanowią sieci w technologii rur preizolowanych, 14,7 km sieci w technologii tradycyjnej kanałowej oraz ok. 12,43 km to sieci  napowietrzne. „Therma” eksploatuje 1025 węzłów cieplnych z których 744 jest własnością Spółki.

Do niewątpliwych sukcesów Spółki można zaliczyć:

 • projektowanie węzłów cieplnych dla odbiorców mieszkaniowych i przemysłowych nawet w konfiguracji z kolektorami słonecznymi i pompą ciepła,
 • opracowanie i wdrażanie systemu monitorowania węzłów cieplnych i sieci,
 • opracowywanie i realizacja koncepcji modernizacji systemu ciepłowniczego w tym likwidacji sieci parowych,
 • opracowanie wniosków aplikacyjnych w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
 • likwidacja niskiej emisji poprzez uciepłownienie centrum miasta.

P.K.„Therma” przez 30 lat swojej działalności na rynku lokalnym, dała się poznać nie tylko jako Spółka dostarczająca ciepło, ale również jako firma wspierająca i biorąca udział w wydarzeniach i imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych zarówno dla dzieci i młodzieży jak i imprezach integracyjnych organizowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe.

 

Z okazji jubileuszu 30-lecia Przedsiębiorstwa Komunalnego „Therma”, pragniemy podziękować wszystkim naszym Kontrahentom oraz Partnerom za wiele lat wyjątkowej współpracy. Wierzymy, że przed nami kolejne lata, które będą źródłem satysfakcji i dalszych wspólnych sukcesów.

Za wszystko bardzo dziękujemy!

 

 

 

 

Informacja o obniżonej stawce VAT

2022-08-17

 

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

2022-01-27

P.K. "Therma" informuje, że posiada do wynajęcia pomieszczenia biurowe i warsztatowo-magazynowe.

Wykaz pomieszczeń oraz szczegółowe informacje tutaj >>>>>>>>>>>>>>>

Deklaracja dostępności

2021-10-22

Do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Deklaracji dostępności zapraszamy tutaj>>>>>>>

Podsumowanie sezonu grzewczego 2020/2021

2021-07-29

Sezon grzewczy trwał 257 dni i był dłuższy od przeciętnego o 33 dni.

Dostawa ciepła rozpoczęła się 24 września 2020 roku i została zakończona 7 czerwca 2021 roku.

Średnia temperatura całego sezonu grzewczego wyniosła 5,9 °C podczas, gdy średnia wieloletnia to 5,8 °C.

Najzimniejszym miesiącem był styczeń ze średnią temperaturą 0,3 °C, a najniższą temperaturę dobową odnotowano

19 stycznia 2021, tj. -10°C.

W trakcie sezonu nie wystąpiły poważniejsze awarie systemu ciepłowniczego. Tym samym dostawa ciepła do Odbiorców przebiegała w sposób ciągły.

Elektroniczne Biuro Klienta eBOK już działa

2020-12-31

Miło nam poinformować, że można już korzystać z  Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

 

eBok Therma to bezpłatny serwis internetowy, który w dowolnym momencie, za pomocą połączenia internetowego, umożliwia w prosty i wygodny sposób m.in. na:

 • wgląd do danych adresowych i teleadresowych i ich aktualizację,
 • wgląd do aktualnych umów,
 • dostęp do faktur,
 • usługę e-faktura,
 • wgląd do rozrachunków (faktury zapłacone, niezapłacone, historia rozrachunków, aktualne saldo),
 • składanie zapytań, wniosków,
 • otrzymywanie powiadomień.

Zapoznaj się z Regulaminem, załóż konto i korzystaj z funkcjonalności serwisu. >>>>>>>>>>>

PODZIĘKOWANIA

2020-03-31

Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma" Sp. z o.o składa podziękowania Prezydentowi Bielska-Białej Jarosławowi Klimaszewskiemu za przekazanie 1500 maseczek ochronnych, z których będą mogli korzystać pracownicy Spółki.

 

2020-02-24

W lutym udało nam się odwiedzić aż siedem przedszkoli z Bielska- Białej.

2020-02-24

20 stopni Celsjusza to uznana przez Ciepło Systemowe, wystarczająca temperatura w domu. Jednak badania wykazują, że ponad połowa z nas przegrzewa mieszkania, utrzymując ciepło na poziomie 22 stopni. Ta mała różnica ma duże znaczenie dla klimatu i śladu węglowego, który po sobie zostawiamy.

2020-02-12

W dniu 27.01.2020 r. odwiedziliśmy pierwsze w tym roku przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 51.

2020-01-31

Zmiany dotyczące zapisów do programu ograniczenia emisji w 2019 roku, czyli udzielania dotacji do wymiany starych kotłów węglowych w ramach „Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019”...

Informacja o ilości ciepła dostarczonego

2020-01-29

Informacja na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy o OZE z dnia 20 lutego 2015 r.

 

Działając na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) informujemy, że w 2019 roku procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej P.K. Therma Sp. z o.o. wyniósł 0%.