.

Zasady przyłączenia

Strefa Klienta » Jak zostać Odbiorcą? Zasady przyłączenia

 

 

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej W KILKU KROKACH

 


Informujemy, że NIE MA MOŻLIWOŚCI podłączenia obiektów zlokalizowanych poza terenem Bielska-Białej oraz południowych Czechowic-Dziedzic!!

 

1

Zapytaj o możliwość przyłączenia obiektu.

Pobierz i wypełnij formularz

"ZAPYTANIE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ"

 
2

W przypadku możliwości przyłączenia otrzymasz zapewnienie dostawy ciepła

 
3

Następnie pobierz i wypełnij

 "WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ" + WYTYCZNE + OŚWIADCZENIE

Wniosek wypełniony przez Wnioskodawcę posiadającego tytuł prawny do korzystania z obiektu objętego wnioskiem!!

 
4

Po złożeniu "WNIOSKU" nastąpi wydanie warunków przyłączenia

oraz projekty stosownych umów

 
5

Akceptacja warunków przyłączenia

oraz podpisanie umów.

 
6

Realizacja podpisanych umów.
 

 
7

Odbiór techniczny węzła cieplnego - pobierz i wypełnij

"KARTĘ ZGŁOSZENIA DO ODBIORU"

 
!

WITAMY w gronie zadowolonych klientów naszej firmy.

 

 

ANKIETY

 

Węzeł jednofunkcyjny dla potrzeb c.o.

 

Węzeł dwufunkcyjny c.o.+ c.w.u.

 

Węzeł dwufunkcyjny c.o. + c.w.u. (grzejniki + instalacja podłogowa)

 

Węzeł trzyfunkcyjny c.o.+c.w.u.+went.