.

Zasady przyłączenia

Strefa Klienta » Jak zostać Odbiorcą? Zasady przyłączenia


 

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej W KILKU KROKACH

 

 

1

Zapytaj o możliwość przyłączenia obiektu.

Pobierz i wypełnij formularz

"ZAPYTANIE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ"

 
2

Po pozytywnej odpowiedzi na "ZAPYTANIE" otrzymasz zapewnienie dostawy ciepła

 
4

Po złożeniu "WNIOSKU" nastąpi wydanie warunków przyłączenia

oraz projekty stosownych umów

 
5

Akceptacja warunków przyłączenia

oraz podpisanie umów.

 
6

Realizacja podpisanych umów.
 

 
7

Odbiór techniczny węzła cieplnego - pobierz i wypełnij

"KARTĘ ZGŁOSZENIA DO ODBIORU"

 
8

Zawarcie Umowy Sprzedaży Ciepła to ostatni etap - pobierz i wypełnij

"WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY CIEPŁA I O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁANIA CIEPŁA"

 
!

Witamy w gronie zadowolonych klientów naszej firmy.

 

 

ANKIETY

 

Węzeł jednofunkcyjny dla potrzeb c.o.

 

Węzeł dwufunkcyjny c.o.+ c.w.u.

 

Węzeł c.o.+c.w.u.+went.