.

Uciepłownienie Centrum Miasta

Uciepłownienie ulic Norberta Barlickiego - Cechowa

 

Dla poprawy jakości powietrza Bielska- Białej Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” przystępuje do uciepłownienie centrum miasta- rejonu ulic Norberta Barlickiego oraz Cechowej.

W latach 2020-2022 planujemy dostawę ciepła systemowego dla rejonu: ul. 11 Listopada, Cechowa, Norberta Barlickiego.

 

W 2020 roku rozpocznie się budowa sieci ciepłowniczej od strony Placu Fabrycznego, a cała inwestycja będzie podzielona na 2 etapy:

I etap (rok 2020): wybudowanie sieci rozdzielczej, przyłączy oraz węzłów cieplnych w budynkach w rejonie ulic.: Plac Fabryczny, Cechowa i Barlickiego (przy ul. 11 listopada).

II etap (rok 2021-2022): wybudowanie sieci rozdzielczej, przyłączy oraz węzłów cieplnych i dostawa ciepła do budynków wzdłuż ulic Barlickiego (budowa sieci od ul. 11 listopada w kierunku ronda przy ul. Wałowej).

 

Warunkiem przyłączenia do sieci ciepłowniczej jest wyposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (opcjonalnie). Nie ma możliwości technicznych przyłączenia do sieci pojedynczych lokali. Dostawa ciepła sieciowego powinna objąć docelowo wszystkie lokale w budynku. Właściciele budynków, w których obecnie dla celów ogrzewania wykorzystywane są piece węglowe mogą skorzystać z dotacji Urzędu Miejskiego do wykonania wewnętrznej instalacji grzewczej.

 

Właściciele i zarządcy budynków zainteresowani dostawą ciepła sieciowego dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej budynku mogą kierować pytania i zgłoszenia na adres: ucieplownienie@therma.bielsko.pl


 

Planowana trasa sieci poniżej