.

Inwestycje - ZPORR

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

 

Projekt pn.: "Wymiana sieci cieplnej do KS 4b ul. Władysława Reymonta  do KS 5 Żywieckie Przedmieście w Bielsku- Białej" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma" Sp. z o.o. oświadcza, że na podstawie umowy z dnia 10 lipca 2006 roku, zawartej pomiędzy Wojewodą, a P. K. "Therma" Sp. z o.o, uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 3 "Rozwój lokalny" Działanie 3.2 "Obszary podlegające restrukturyzacji") oraz ze środków budżetu państwa na projekt: "Wymiana sieci cieplnej do KS 4b ul. Władysława Reymonta  do KS 5 Żywieckie Przedmieście w Bielsku- Białej".

 

SUMA INWESTYCJI (koszty kwalifikowane): 880 664, 27 zł

 

Poziom i wartość dofinansowania:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 35% - 308 232, 49 zł
  • Budżet państwa - 10% - 88 066, 43 zł