.

Gospodarka odpadami

O NAS - Ochrona środowiska » Gospodarka odpadami


 

W roku 2022 Spółka, prowadząc działalność gospodarczą, wytworzyła 89,8 Mg odpadów. Największą grupą selektywnie zbieranych odpadów są odpady przekazywane do ponownego ich wykorzystania, które stanowią 84,26% wytworzonych ogółem odpadów.