.

Gospodarka odpadami

O NAS - Ochrona środowiska » Gospodarka odpadami


 

W roku 2023 Spółka, prowadząc działalność gospodarczą, wytworzyła 18,51 Mg odpadów. Największą grupą selektywnie zbieranych odpadów są odpady przekazywane do ponownego ich wykorzystania, które stanowią 59,6% wytworzonych ogółem odpadów.