.

średnie zużycie ciepła w 2021 r.

 O NAS » Średnie zużycie ciepła w 2021 r.


 

Średnie zużycie ciepła przez odbiorców w poszczególnych grupach taryfowych w przeliczeniu na 1 MW zamówionej mocy cieplnej w 2021 r.

 

grupa taryfowa

 średnie zużycie w 2021 r.

(GJ / 1 MW)

D.11

4458

D.12

5677

D.13

7464

E.1

4452

E.4

9285

F.1

7491