.

średnie zużycie ciepła w 2022 r.

 O NAS » Średnie zużycie ciepła w 2022 r.

 

Średnie zużycie ciepła przez odbiorców w poszczególnych grupach taryfowych w przeliczeniu na 1 MW zamówionej mocy cieplnej w 2022 r.

 

Grupa taryfowa

Średnie zużycie

(GJ/1 MW)

D.11

3999

D. 12

5028

D.13

6672

E.1

4369

E.4

8409

F.1

6492