.

 O NAS » Średnie zużycie ciepła w 2023 r.

 

Średnie zużycie ciepła przez odbiorców w poszczególnych grupach taryfowych w przeliczeniu na 1 MW zamówionej mocy cieplnej w 2023 r.

 

Grupa taryfowa

Średnie zużycie

(GJ/1 MW)

D.11

3736

D.12

4607

D.13

6185

E.1

4294

E.4

7055

F.1

9902