.

Zakres działalności

O NAS » Przedmiot i zakres działalności


 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI


Spółka zgodnie z decyzją Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21.09.1998 r. otrzymała koncesję prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:

 

 • wytwarzania ciepła - Koncesja jest ważna na okres do dnia 30.09.2043 roku
   
 • przysyłania i dystrybucji ciepła - Koncesja jest ważna na okres do dnia 30.09.2043 roku
   
 • obrotu ciepłem - Koncesja jest ważna na okres do dnia 30.09.2043 roku


Przedmiotem działania Spółki na terenie gminy Bielsko-Biała jest:

 

 • zakup, przesył i dystrybucja oraz sprzedaż ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej w nośniku wodnym,
   
 • produkcja ciepła we własnych źródłach ciepła - w kotłowni gazowo-olejowej oraz w kotłowniach gazowych,
   
 • prowadzenie prac remontowych i inwestycyjnych w zakresie sieci, węzłów cieplnych i urządzeń ciepłowniczych,
   
 • prowadzenie obsługi instalacji wewnętrznych oraz węzłów cieplnych w obiektach odbiorców,
   
 • prowadzenie kompleksowo usług związanych z modernizacją układów ciepłowniczych zarówno dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych.