.

System ciepłowniczy

O NAS » System ciepłowniczy

 


 

REALIZACJA GRZEWCZYCH POTRZEB MIASTA


Spółka realizuje około 44% potrzeb cieplnych Bielska-Białej. Dostarcza ciepło na cele ogrzewania i wentylacji, ciepłej wody użytkowej oraz gorącą wodę o podwyższonych parametrach na potrzeby technologiczne przemysłu.

 

Strukturę odbiorców przedstawia poniższy wykres:

 

 

ŹRÓDŁA CIEPŁA


Źródłami ciepła dla Bielska-Białej są:

  • Elektrociepłownia EC-I w Bielsku-Białej - moc cieplna  182 MWt
  • Elektrociepłownia EC-II Bielsko-Północ w Czechowicach-Dziedzicach - moc cieplna 172 MWt

Obydwa źródła wchodzą w skład TAURON Ciepło Spółka z o.o. w Katowicach

 

  • Kotłownia gazowo-olejowa P.K. „Therma" przy ul. Kwiatkowskiego 71b - moc cieplna  5,0 MWt
  • Kotłownie gazowe P.K. „Therma" - o sumarycznej mocy cieplnej 0,270 MWt


SIECI CIEPLNE
 

System sieci cieplnych Bielska-Białej składa się z systemu sieci wodnych obejmujących dwa podsystemy sieci wysokoparametrowych pracujących, ze względu na różnicę poziomu terenów ponad 150m, jako rozdzielone. Układy sieci ciepłowniczych poprzez dwustronne, a niekiedy trzystronne zasilanie, daje gwarancję niezawodnego zaopatrzenia odbiorców w ciepło. Układ ten umożliwia rezerwowanie zasilania w okresie remontów i w przypadkach awarii.
Obecnie Spółka posiada 182,21 km sieci, w tym 155,1 km sieci preizolowanej, 14,7 km sieci tradycyjnej kanałowej oraz 12,43 km sieci napowietrznych. W ramach działań modernizacyjnych w roku 2021 wymieniono 1,6 km sieci na sieci preizolowane i wybudowano 1,8 km sieci dla zasilania nowych odbiorców.

 WĘZŁY CIEPLNE
 

Obecnie na terenie Bielska-Białej eksploatowanych jest 1025 wysokoparametrowych węzłów cieplnych przyłączonych do sieci, w tym 744 jest własnością P.K.„Therma”. Układy regulacji w nowych węzłach realizowane są w oparciu o sterowniki swobodnie programowalne, które umożliwiają łączenie wielu funkcji układu i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb użytkownika. Takie rozwiązanie umożliwia również zorganizowanie zdalnego monitoringu do rejonów eksploatacyjnych czy centralnej dyspozytorni oraz archiwizowanie poszczególnych parametrów i ewentualne dalsze ich przetwarzanie.


 

SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA PRACĄ SYSTEMU CIEPLNEGO
 

Ideą nowoczesnego systemu monitorowania jest stworzenie systemu połączenia z centralną dyspozytornią, gdzie przesyłane są podstawowe parametry ze źródeł ciepła: Elektrociepłowni EC-I w Bielsku-Białej i EC-II w Czechowicach-Dziedzicach.
System ten umożliwia szybkie reagowanie na wszelkiego rodzaju awarie sieci cieplnych oraz na nieprawidłowości w pracy węzłów cieplnych.