.

Wpływ na środowisko

O NAS - Ochrona środowiska » Wpływ na środowisko


 

Wpływ na środowisko
 

Zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, Rozdział 5 ust 3. (Dz.U. nr 16, poz. 92) informujemy, że w okresie grzewczym 2020/2021, zużycie paliw pierwotnych przez źródła ciepła będące własnością P.K."Therma" wyniosło:

 

  • gaz wysokometanowy - 628 250 m3
  • olej opałowy grzewczy  - 0 Mg

W wyniku procesów produkcyjnych w okresie grzewczym 2021/2022 wyemitowano:

 

  • dwutlenek węgla -     1 256 Mg
  • dwutlenek siarki -      0,026 Mg
  • tlenki azotu -              1,090 Mg
  • pyły -                            0,004 Mg


Wytworzone ciepło zapewniło bezpieczeństwo i komfort cieplny mieszkańców, a jego produkcja była zgodna z obowiązującymi standardami emisji z instalacji.Informacja o wpływie na środowisko wytwórcy ciepła dla Bielska-Białej, którym jest TAURON Ciepło Spółka z o.o. w Katowicach, jest dostępna na stronie internetowej wytwórcy: http://www.tauron-cieplo.pl/O-Nas/obszary-wytwarzania/Strony/obszary-wytwarzania.aspx