.

Pozwolenia środowiskowe

O NAS - Ochrona środowiska » Pozwolenia środowiskowe


 

P.K. „Therma" Sp. z o.o. przywiązuje dużą wagę do spraw związanych z ochroną środowiska naturalnego we wszystkich opracowywanych programach rozwoju gospodarki cieplnej na terenie miasta.

Prowadzona przez Spółkę działalność w tym zakresie podlega:

 

  • ustawie „Prawo ochrony środowiska" z dnia 27 kwietnia 2001 roku - (j.t. Dz.U. nr 25, poz. 150 z 2008 r. późniejszymi zmianami),
  • ustawie „O odpadach" z dnia 27 kwietnia 2001 roku -  (j.t. Dz.U. nr 185, poz. 1243 z 2010 r. późniejszymi zmianami),
  • ustawie „Prawo wodne" z dnia 18 lipca 2001 roku - (j.t. Dz.U. nr 239, poz. 2019, z 2005 r. z późniejszymi zmianami),

 

 

W związku z tym Spółka posiada:

 

  • pozwolenia na wytwarzanie i magazynowanie odpadów,
  • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych i technologicznych z terenu obiektów ul. K. Londzina 17c,
  • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych i technologicznych z terenu przy ul. Grażyńskiego 108.

 

Nadzorowanie działań związanych z wymaganiami ochrony środowiska prowadzone jest zgodnie z normą ISO 14001 w ramach wdrożonego przez Spółkę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością  Środowiskiem.